Revízia + Servis 

okien a dverí

Profesionálny a kvalitný servis okien Vám dokáže ušetriť nemalé náklady!

Revízia a Servis 

Ak je dom, alebo bytovka správne zateplená a okná sú zároveň osadené správnym technologickým postupom, práve okná sú miestom kadiaľ nám dokáže uniknúť až 40% vyrobeného tepla. Viac ako polovicu tvorí samotná kvalita okenného profilu ako aj vlastnosti okien. Zvyšných až 20% úniku tepla, v extrémnych prípadoch, môže byť spôsobený práve nedostatočným nastavením.

Vedeli ste, že...

Nesprávnym nastavením vám v extrémnych prípadoch môže unikať až 20 % vyrobeného tepla?

O servise

Čo kontrolujeme a servisujeme:

• plastové okná
• eurookná
• hliníkové okná, a iné
• vchodové dvere
• balkónové dvere

Aké servisné úkony vykonávame:

• Kompletné premazanie špeciálnou vazelínou kovania, kľučiek ako aj pántov
• Impregnácia tesnenia vysokoúčinným impregnačným silikónom
• Centrovanie okien v troch smeroch
• Nastavenie optimálneho prítlaku

Čo získavate revíziou a následným servisom:

• Úsporu energie a celkových nákladov na vykurovanie do 20%
• Zvýšenie komfortu bývania
• Zníženie prašnosti hlavne u alergikov
• Zlepšenie funkčnosti a pohyblivosti okien
• Predĺženie životnosti okien
• Istotu optimálneho a odborného nastavenia okien
• Istotu, že najbližšie roky sa bežným používaním, žiadna časť okna nepoškodí
• Záruku 12 mesiacov na vykonané služby
• zníženie hlučnosť a prašnosti
• predĺženie životnosti až o 30%
• istota stálosti termoizolačného plynu

Čo ešte ponúkame:

• výmenu poškodené kovania
• výmenu poškodeného alebo zostarnutého tesnenia
• prerobenie z otváravého krídla aj na sklopné ( s vetračkou )
• opravu žalúzií
• ochranné nátery na eurookná
• opravu žalúzií a iné.

Servisní Technik

Naše nároky na kvalitu práce Servisného Technika sú veľmi vysoké a proces výberu nového technika je veľmi prísny. Práve preto náš servisný tím tvoria všetko špičkoví servisní technici, ktorí v minulosti pracovali s nastavovaním okien minimálne 10 rokov.

Servisní technici sú odborne aj technicky neustále preškolovaní a práve preto si vedia svoju prácu zagarantovať natoľko, že aj my, ako spoločnosť, vám automaticky poskytujeme záruku na servisné služby až 12 mesiacov.

V zimných mesiacoch naši technici využívajú pri svojej práci termometer, ktorým vám informatívne vedia zmerať teplotné úniky vo vašej domácnosti.

Servis a základné nastavenie sa netýka len okien a dverí osadených pred 5, 10 alebo až 15 rokmi ale aj novších okien, preto je tu namieste základná otázka pre novo osadné okná:

Boli vaše okná nastavené základným servisom zhruba do mesiaca po osadení? 

Ak nie, je možné, že sú od začiatku osadenia nenastavené a vy si takto znižujete životnosť svojich okien a zvyšujete náklady na vykurovanie. 

TESTOVANIE ANEMOMETROM

Meranie prúdenia vzduchu

Počas bezplatnej obhliadky vám zmeriame tesnosť a prúdenie vzduchu, teploty.

Toto meranie sa vykonáva prostredníctvom profesionálneho ANEMOMETRA - profesionálnej značky TESTO, ktorý je určený práve na tento druh meraní.

Často kladené otázky a odpovede

1. Čo má vplyv na rozštelovanie - nastavenie okien? 

Je veľa príčin, ktorý sa podpisujú pod rozštelovanie okien. Tou najväčšou je bežný fyzikálny jav nazývaný roztiažnosť.

Ako oceľové výstuhy, tak aj samotný plastový profil, sa zmenou ročných období rozťahujú a opätovne sťahujú.

 • Počiatočné základné nastavenie
 • V menšej miere statika domu
 • Vo väčšej miere používanie
 • V najväčšej miere striedanie ročných období


Nie je dôležitý ani tak vek okien ako to, koľkokrát okná boli servisované. Medzi 2-4 týždňom po osadení si okná "sadnú", práve preto je dôležité, aby v tomto období montážna firma prišla a urobila základné nastavenie.

Tie špičkové firmy vám prídu základné nastavenie zrealizovať pred koncom záruky ešte raz.

2. Čo má vplyv na funkčnosť okien?

 • Správny výber okna
 • Musia byť presne vyrobené
 • Musia byť správne osadené
 • Hlavne musia byť správne nastavené (naštelované).

3. Aké sú riziká zanedbania pravidelného servisu?

Ak je dom, alebo bytovka správne zateplená a okná sú zároveň osadené správnym technologickým postupom, práve okná sú miestom kadiaľ nám dokáže uniknúť až 40% vyrobeného tepla.

Viac ako polovicu tvorí samotná kvalita okenného profilu ako aj vlastnosti okien. Zvyšných až 20% úniku tepla, v extrémnych prípadoch, môže byť spôsobený práve nedostatočným nastavením.

 • Znižujete životnosť tesnenia, čo vás môže výjsť až viac ako 90€ na jednom okennom krídle
 • Poškodenie a zhrdzavenie pántov, čo vás pri výmen môže stáť až 40€ za jeden pánt
 • Riziko úniku termoizolačného plynu z medzisklia, čo zo skúseností samotná oprava býva od 150 € nahor
 • Pripravujete vašu rodinu o všetky peniaze, ktoré doslova vyhadzujete von oknom, únikom tepla do exteriéru.